ppcq.net
当前位置:首页 >> CosA的平方怎么化 >>

CosA的平方怎么化

平方: cos2a=2cos^2a-1 所以cos^2a=(1+cos2a)/2 公式: sin(a+b)=sina*cosb+cosa*sinb sin(a-b)=sina*cosb-cosa*sinb cos(a+b)=cosa*cosb-sina*sinb cos(a-b)=cosa*cosb+sina*sinb tan(a+b)=(tana+tanb)/(1-tana*tanb) cot(a+b)=(cota*cotb-

sina-cosa=根号2*sin(a-π/4) 注:*为乘号 所以最大值为根号2 看懂了就采纳吧 谢谢

(1-sina+cosa)^2=2(1-sina)(1+sina)2(1-sina)(1+cosa) =2(1-sina+cosa-sinacosa) =1+1-2sina+2cosa-2sinacosa =[(sina)^2+(cosa)^2]+1-2sina+2cosa-2sinacosa =[1-2sina+(sina)^2]+2cosa-2sinacosa+(cosa)^2 =(1-sina)^2+2cosa(1-sina)+(cosa)^2 =(1-sina+cosa)^2

tanA=sinA/cosA偷个小懒,以下用T表示tanA,S表示sinA,C表示cosA.因为:T=S/C所以:T^2=S^2 / C^2所以:T^2 * C^2 = S^2 = 1 - C^2所以:(T^2+1) * C^2 = 1所以:C^2=1/(1+T^2)

sin^2a+2sinacosa-cos^2a =-(cos^2a-sin^2a)+2sinacosa = - cos2a+sin2a = 根号2( 根号2/2 sin2x - 根号2/2 cos2x) = 根号2(cos45sin2x-sin45cos2x) = 根号2 sin(2x-45°)

原式= cos8a+(cos120cosa+sin120sina)+(cos120cosa-sin120sina)= cosa+(-1/2*cosa+√3/2sina)+(-1/2*cosa-√3/2sina)=cosa+1/4*cosa-√3/2*sinacosa+3/4*sina+1/4*cosa+√3/2*sinacosa+3/4*sina=3/2cosa+3/2sina=3/2(cosa+sina)=3/2

(1+tana)cosa =cosa+tanacosa =cosa+sina =1

sina^2-cosa^2=sina^2-cosa^2+(sina^2+cosa^2)-1=2sina^2-1

解析2cosa的平方-1=cos2a1-2sina的平方=cos2a∴最后是1果断打字需要图片请追问.O(∩_∩)O谢谢

sinA+cosA^2=sinA+1-shinA^2=-(sinA^2-sinA+1/4)+5/4=5/4-(sinA-1/2)^2

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppcq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com