ppcq.net
当前位置:首页 >> 粤语日常用语情景对话 >>

粤语日常用语情景对话

应该回应“早晨” 对不起“对唔住” 谢谢“多谢”“唔该晒” 不好意思“唔好意思” 吃了饭没“食饭未?” 不用了“唔使啦” 有空一起喝茶“得闲一齐饮茶” 再见“BYE BYE” 近段时间忙什么“近排忙

1(普)你好 (粤) 你好! 2(普)在那里呀 (粤)系边度呀 3(普)现在是2点. (粤)衣家系两点 4(普)你在干什么? (粤)你系度做乜啊 5(普)你吃饭了没? (粤)你食左饭未啊 6(普)你叫什么名字? (粤)你叫咩名啊 7(普)谢

A:早上好!(早晨) B:早上好!你要到哪里去?(早晨!你要去边度?) A:我送小孩上学.(我送细路仔(或细纹仔)去返学) B:哦,这样哦.我也是,一起去吧(哦,甘样啊.我都系,一齐去啦) A:好,等一下,我们再去买点菜,好不好?(好,等阵,我嗲再去买D宋(SONG第一声), 好唔好?) B:好啊.(好啊)

你咩意思?咩“咩意思”?发生咩事了?你阿妹居然你屋企?系吖,上午咖,做咩嘞?但系,点解我唔知?你而家咪知咯.但系你之前应承过我唔打算俾你阿妹咖,但系而家你阿妹就你屋企,点解你讲一时一样?我系应承过你,但系毕竟我阿妹都已经了好了,就先,我即刻过.你而家边啊?我就你屋企门口.好,我即刻番.你等我一阵.

日常用语:(普)现在是2点.(粤)衣家系两点 (普)你在干什么?(粤)你系度做乜啊?(普)你吃饭了没?(粤)你食左饭未啊?(普)你叫什么名字?(粤)你叫咩名啊?(普)谢谢(粤)唔该 (普)对不起/不好意思(粤)对唔住/唔

常用对话一 先生,请问贵姓? (先生,请问贵姓?) 小姓张,你张系我咭片,请指教.(小姓张,这是我的卡片,请指教) 张生,你外公贵姓呀?(张先生,你外公贵姓?) 对唔住,我带咭片.对不起,我没带名片来. 我介绍一下,呢

好hou2 听teng1 一句半句即使和你说了你也未必知道怎么用 建议你多看一些粤语片 比如周星驰电影 TVB电视剧 都是生活化语言 非常容易学会 不要把听粤语歌当作学习的途径 因为多数都是书面语 而日常交流都是口语俚语 只要多说多练习 慢慢就会熟练了 希望能帮到你

你可以买些讲粤语的碟片、歌片听一听,多和讲粤语的人接触,这样或许比较快学会!

百度视频学广东话 http://video.baidu.com/v?ct=301989888&rn=20&pn=0&db=0&s=8&word=%D1%A7%B9%E3%B6%AB%BB%B0 (普)现在是2点.(粤)衣家系两点 (普)你在干什么?(粤)你系度做乜啊? (普)你吃饭了没?(粤)你

最新粤语常用语 : 日常用语: 1(普)你好 (粤) 你好! 2(普)在那里呀 (粤)系边度呀 3(普)现在是2点. (粤)衣家系两点 4(普)你在干什么? (粤)你系度做乜啊 5(普)你吃饭了没? (粤)你食左饭未啊 6(普)你叫什么名字

prpk.net | so1008.com | jtlm.net | tongrenche.com | lhxq.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppcq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com