ppcq.net
当前位置:首页 >> 杜牧的古诗山行怎么背 >>

杜牧的古诗山行怎么背

山行 远上寒山石径斜,白云生处有人家.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花.多读几遍就会了啊.

山行杜牧远上寒山石径斜,白云深处有人家.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花.

远上寒山石径斜,白云生处有人家.停车坐爱枫林晚霜叶红于二月花

步绕青秧绿水间,春畦交错路回环.老翁牵得牛当路,恐碍人行却复还.

山行作者:杜牧远上寒山石径斜,白云生处有人家.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花.

yuǎn shàng hán shān shí jìng xié 远上寒山石径斜, bái yún shēng chù yǒu rén jiā 白云生处有人家. tíng chē zuò ài fēng lín wǎn 停车坐爱枫林晚, shuāng yè hóng yú èr yuè huā 霜叶红于二月花.

山 行[唐]杜牧远上寒山石径斜,白云深处有人家.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花.

[原诗赏析] 这首诗,看来是从长途旅行图中截取的“山行”片断.第三句的“晚”字透露出诗人已经赶了一天路,该找个“人家”休息了.如今正“远上寒山”,在倾斜的石径上行进.顺着石径向高处远远望去,忽见“白云生处有人家”, 不仅

江南春 唐 杜牧 千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风.南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中.字词注释:莺啼:即莺啼燕语.郭:外城.此处指城镇.酒旗:一种挂在门前以作为酒店标记的小旗.南朝:指先后与北朝对峙的宋、齐、梁、陈政权.四

《山行》是唐代诗人杜牧创作的一首诗.此诗描绘秋天景色,展现出一幅动人的山林秋色图,山路、人家、白云、红叶,构成一幅和谐统一的画面,表现了作者的高怀逸兴和豪荡思致.一、古诗原文 《山行》作者:杜牧(唐) 远上寒山石径斜,白云生处有人家.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花.二、白话译文 深秋中沿着弯曲的小路登上远山,在那白云生成的地方居然还有人家.停下车来是因为喜爱深秋枫林的晚景,染过秋霜的枫叶胜于二月红花.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppcq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com